Gruslevering

Grus Aspeggen leverer alle fraksjoner, fra sand til grov pukk.
Vi lever naturgrus og knust fjell - en råvare som har mange gode egenskaper i forhold til produkter fra grustak.
Kvaliteten er svært god, og holder Vegvesenets standard.