Snøbrøyting

Vinters tid benyttes våre kjøretøyer til snøbrøyting av alt fra gårdsplasser til større veistrekninger - i tillegg til leiekjøring.